Lugn seglats 2018

 Vi seglar tillsammans med Muchita med Lennart och Dan och Cazimira med Mats och Maud. Färden går genom Ålands, Åbolands och Nylands skärgårdar.

Seglingen pågår i ca 8 veckor och färdvägen styrs av vädret och vindarna.

Dagsetapperna blir behagligt korta och när vädret är fint föredrar vi naturhamnar.
 
Vår loggbok
Här finns bilder och text från vår färd