Lugn seglats 2017

 Vi seglar vi tillsammans med Muchita med Lennart och Dan. Förhoppningsvis ansluter Cazimira med Mats och Maud senare. Vi seglar genom Ålands, Åbolands och Nylands skärgårdar.

Seglingen pågår i ca 8 veckor och färdvägen styrs av vädret och vindarna.

Dagsetapperna blir behagligt korta och när vädret är fint föredrar vi naturhamnar.
 
Vår loggbok
Här finns bilder och text från vår färd