Lugn seglats 2016

I år seglar vi tillsammans med Muchita med Lennart och Dan. Vi seglar genom Ålands, Åbolands och Nylands skärgårdar.

Vi tillbringar åtta veckor i dessa fina finska skärgårdar. Färdvägen styrs av vädret och vindarna.

Dagsetapperna blir behagligt korta och när vädret är fint föredrar vi naturhamnar.
 
Vår loggbok
Här finns bilder och text från vår färd