Färdplan Lugn Seglats 2008

 

 

 

Hamn

Dagens distans

Information

30-jun

Granhamn 59 44,0 - 19 07,8

0

Vid NO vind väljer vi en annan hamn.

01-jul

Ti

Rödhamn 59 59,1 - 20 06,4

Gå in genom 3,7m leden på v sidan. Runda Ljungskär. Träbryggor utefter berget. Lång akterlina. Bojarna ligger långt ut.

 

Rödhamn var en av de första platser sjöfararna kom till. Här finns ruiner av ett sjöfartskapell daterat till 1100- talet. Vid utgrävningar 1840 hittades 270 medeltida mynt i kapellets nordöstra vrå. Det äldsta från 1200- talet.

 

Krogen på Rödhamn har varit vida berömd långt tillbaks i tiden. Krogen fungerade ända fram till 1939. Krogen bjöd på "tarvelig mat och anständigt dukat bord", precis som på dagens färjor som stryker förbi. Vid sekelskiftet kunde det ligga upp till 15 skutor i den lilla hamnfladen.

35

 

02-jul

On

Bänö ö. 60 05,1 - 20 35,3

En stor populär skyddad naturhamn. Det finns goda förtöjningsmöjligheter vid ankarsymbolerna.

18

På vägen till Bänö passerar vi Degerby. Där finns affär och bränsle (Brännolja = lågbeskattad diesel för båtar).

03-jul

To

Karlby Kökar. 59 55,3 - 20 55,0

Vi går in genom en vacker led som är markerad med vita ensmärken. Mycket vacker skärgårdsnatur. Leden är 2,5 m djup vid medelvatten och den ansluter till farleden mellan Utö och Kökar.

Hamnen är välordnad med restaurang och matbutik intill. Akterförtöjning med pålar.

 

19

04-jul

Fr

Karlby Kökar. Liggedag

En promenad över Otterböte och hembygdsmuseet rekommenderas.

Byn vid Otterböte, med en ca 2 800 år gammal boplats, är i dag en av Kökars stora sevärdheter. Ligger på en torr slätt som på alla sidor skyddas av höga berg. Platsen var ursprungligen ett näs mellan vikar som bildade goda hamnar. Hamnen erbjöd alla de fördelar en skärgårdsbo kunde önska sig. Området har undersökts 1946 och 1950. Man fann husgrunder, rester av eldstäder och skärvstenrösen.

05-jul

Österskär.  60 10,5 - 21 33,6
Om man skall följa farlederna mellan Kökar och Österskär måste man gå en lång omväg mot norr eller söder. Vi följer en genväg som används av lokalbefolkningen. http://www.lugnseglats.se/2003/hamnar/genvag.htm (bifogad).

 

Vi ligger mellan förbindelsebryggan och första båthuset. Ostpricken utanför båthuset kan passeras på fel sida (avsedd för förbindelsebåten). Gå på östra sidan om två privata röda prickar. Man kan också ligga på östra sidan om förbindelsebryggan, långsides där gummijollen ligger på bilden eller mot berget med akterankare. De blå bojarna längre åt öster är privata (Sjöbjörnarna), och där får vi inte ligga. Ingemar Johansson är uppvuxen på ön. Han äger mark och vatten nere vid förbindelsebryggan och han välkomnar oss!

 

Man kan hyra hans vedeldade bastu och köpa rökt fisk av Ingemar. Dessutom visar han gärna sitt gamla föräldrahem. Lägg även märke till hans lilla museum och hans imponerande automatiska elkraftverk. Ett teknikhistoriskt mästerverk!

 

21 06-jul

Jurmo. 59 49,8 - 21 34,3

80 gästplatser. Förtöjning bojar vid bryggorna. Toalett, utedass, Dusch/bastu.

 

14

Ön Jurmo är låg, flack, nästan skoglös och består i huvudsak av lösa avlagringar tillhörande Salpauselkäåsens nordliga sträckning genom Skärgårdshavet. Ön är 7 km lång och består av stenar och grovt grus. Det mesta av Jurmo består av drygt knytnävsstora klapperstenar. Vågor och is har format stranden till 15 märkliga terrassformade strandvallar.

07-jul

Kasnäs. 59 55,2 – 22 24,5

I hamnen finns 80 gästplatser och 200 säsongplatser. Bastu, tvättutrymmen, tvättstuga, torktumlare och kiosk med sjökort och ett brett urval tillbehör. Hamnavgift 2008: 18 €.

 

I Kasnäs finns Blåmusslans naturum, ett museum som bekantar dig med Skärgårdshavets nationalpark samt med skärgårdens natur ovan och under vattenytan. Fritt inträde.

 

Ev tar vi natthamn på Stora Ängeskär 59 53,5 - 22 24,5 på kvällen. Man förtöjer vid flata klipphällar (svartmarkerade) med gott skydd för sydliga vindar. Långa förtampar eller bergkilar behövs.

27

Kasnäs

 

 

08-jul

Ti

Hangö byhamn. 59 50,5 - 22 57,1

På västra sidan av Hangö udde ligger denna fina hamn. Farleden in till hamnen är muddrad till 3,5 meter. Akterförtöjning i pålar.

 

Cykelavstånd till centrum.

 

Hangö har ca 10 000 invånare och är nästan jämnt tvåspråkigt; ca 45 % av hangöborna är svenskspråkiga.  Industrin, hamnen och turismen är de stora inkomstkällorna. Staden Hangö är Finlands mesta sommar- och havsstad. Se vidare bif broschyr.

19

 

09-jul

On

Ekenäs. 59.58,8 - 23.26,2

100 platser, boj, pollare eller ankare. Väl skyddad hamn. 

 

Hamnen ligger nära stadens centrum och all service kan hittas på gångavstånd.

 

Ekenäs har 15000 invånare varav 80% är svenskspråkiga. Ekenäs stad är grundad 1546 och den är fortfarande ett pittoreskt utflyktsmål med sina trähus. De flesta byggnaderna har byggts i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. http://www.ekenas.fi

 

I Ekenäs går vi på Raseborgs Festspel. Det är en utomhusteater som ger ”Ringaren av Notredam”. Pris 20€ per person. http://www.raseborg.org/spelplan2008

28

Gästplatserna markerat med svart.

10-jul

To

Reservdag/Liggedag

 

Vi utnyttjar en reservdag innan vi kommer till Helsingfors så får vi liggedag i H-fors på en vardag.

11-jul

Fr

Naturhamn t. ex.
Flakholmen 59.55.8 - 23.46.8

 

Landförtöjning kan fås bl.a. vid de svarta markeringarna.

19

12-jul

Naturhamn t.ex.
Träskö (Porkala udd) 59.56,9-24.22,5

 

Landförtöjning kan fås vid de svarta markeringarna. Det är oklart om man fortfarande kan ligga vid resterna av en gammal brygga på Storträsköns SO sida.

19

13-jul

Helsingfors Blekholmen
60 09,4 - 24 57,4 (alt. Flisholmen).

 

Blekholmen är belägen mitt i Helsingfors historiska gamla hamn. Från Blekholmen har man en fantastisk utsikt över Helsingfors.

 

Blekholmen är klubbhamn för NJKs medlemmar och dessutom finns det gästplatser för 25 gästande båtar. Avgift 20€/natt. I avgiften igår bl.a. dusch, bastu, toaletter

tvättmaskin och torktumlare, dricksvatten och el på förtöjningspontonerna, samt

transport till fastlandet och trådlöst bredband i hela hamnen.

23

flyg_blekholm.gifNJKs gästhamn på Blekholmen

14-jul

Helsingfors liggedag

År 1812 utarbetades Helsingfors nya stadsplan. Vid denna tid var Helsingfors en liten trädgårdsliknande stad, där livet började blomstra. Samma år blev Helsingfors landets huvudstad med åtta tusen invånare. Nu har den en halv miljon. Men Helsingfors grundlades egentligen långt innan, redan år 1550 av Gustav Vasa. Han önskade konkurrera med Hansaförbundet, som hade lagt under sig handeln söder om Finska viken.

 

Läs mer i bifogade ”Helsingfors Turistguide”

15-jul

Ti

Källvik. 59 59,0 – 24 26,5

 

En prickad led hjälper oss in till bryggan i Källvik. Här har Helsingfors stad ordnat en enkel hamn med flytbryggor.

22

16-jul

On

Ingå. 60 02,5 - 24 00,5

Gästplatserna finns i bildens övre vänstra hörn. I hamnen finns 556 båtplatser, varav 15 gästplatser. Det finns eluttag för 10 båtar, 3 vattenposter, duschutrymmen, tvättmaskin, samt avfallskärl.

 

I hamnens omedelbara närhet finns trivsamma restauranger och caféer, gästhamnsservice, bränslestation, båtservice och -verkstad samt butiker för båttillbehör. Det nya köpcentret Strand (Finlands största köpcentrum i trä) kompletterar serviceutbudet.

16

Ingå är ett av de äldsta bosättningsområdena i Finland.

 

Antalet invånare i Ingå är ca 5.500 varav 57% har svenska och 40% finska som modersmål.

17-jul

To

Modermagan. 59 51,4 - 23 25,7

På Rödjan kan man i fotoutställningen bekanta sig med familjen Nylund och uppIeva skärgårdsstämningen när den är som bäst. Rödjans fiskegård har renoverats till ett informationscentrum av Ekenäs skärgårds nationalpark.

 

Till natten flyttar vi oss till norra sidan av Modermagan vid ankarsymbolen.

 

22

18-jul

Fr

Hangö österhamn. 59 49,2 - 22 58,3

Förtöjning vid bryggor med bojar, ca 180 platser.

 

Hamnen ligger centralt bland restauranger mm.

 

Den 18 aug är det kvällstorg i hamnen kl 16-20.

15

19-jul

Söderlångvik 60 01,9 - 22 26,3

Längst in i Söderlångvik ligger museets besökshamn som man dock normalt inte får ligga vid på natten. Vi ringer och frågar om vi får övernatta där. I annat fall lägger vi oss i närheten.

 

Söderlångviks museum är ett konst- och personhistoriskt museum, inrett i Amos Andersons (1878-1961) forna sommarresidens beläget vid den natursköna Söderlångviken i Dragsfjärds kommun på Kimitoöns sydsida. I museet förvaras en del av Amos Andersons privatsamlingar, bibliotek och övrig inredning. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i finländsk konst från början av 1900-talet. Vid sidan av ett hundratal målningar visas även småskulpturer och grafik.

 

Läs mer om museet här: http://www.amosanderson.fi/#page=t1&lang=se

 

25

20-jul

Pargas 60.17,8 - 22.18,4

Vi ligger i gästhamnen på Kalkholmen. 63 platser, boj, påle. Utsidan öppen för S vind.

 

Pargas har 12 000 invånare varav 54% svenskspråkiga.

 

I Pargas finns hembygdsmuseum och andra sevärdheter.

22

21-jul

Åbo 60 16,8 – 22 21,5

Åbo gästhamn hittar man i Aura å, endast en kilometer från salutorget. Servicen i hamnen är mångsidig. Förutom bastu, duschar och toaletter finns det bl.a. en kiosk, trådlös internet-anslutning och en välutrustad tvättstuga i hamnen.

 

Aura å delar Åbo i två delar, staden grundades på östsidan (det vill säga sydsidan). Där finns domkyrkan, Åbo akademi, Gamla stortorget mm. Stadens historia har gett upphov till att östsidan kallas denna sida ån ("täl pual jokke"), medan sidan med dagens Salutorget är andra sidan ån ("tois pual jokke"), dessa namn är absoluta och beror inte på vilken sida man är på

14

22-jul

Ti

Åbo

Åbo ligger i landskapet Egentliga Finland. Åbo med sina ca 175 000 invånare är Finlands femte största stad och residensstad i Västra Finlands län, i hela stadsområdet bor ca 300 000 personer, det gör det till Finlands tredje största stadsområde efter Helsingfors och Tammerfors. 5,2% av stadens invånare är svenskspråkiga. Stadens språkliga status är tvåspråkig med finska som majoritetsspråk.

 

Åbo är Finlands äldsta stad, man antar att staden grundades på 1200-talet. Åbo har en lång historia och var länge maktens centrum i Finland. Precis som många andra finska kuststäder har staden länge haft en stor andel finlandssvenska invånare..

23-jul

On

Näsby Houtskär. 60.13,5 - 21.22,1

Vi ligger i Näsby gästhamn, 40 platser, brygga med boj i aktern. Öppen för NO.

 

Sevärdheter i närheten av hamnen (200-300m) är Houtskärs träkyrka från 1704, hembygdsmuséet och båtmuséet (allmogebåtar).

 

I Houtskärs kommun finns ca 650 invånare, varav 88 % svenskspråkiga. Houtskär var fram till årsskiftet 2002-2003 den enda enspråkigt svenska skärgårdskommunen (förutom Åland). Nu är kommunen tvåspråkig med finska som minoritetsspråk.

39

24-jul

To

Enklinge. 60.19,6 - 20.46,2

Väl skyddad hamn, 40 platser, ankare. Varning för bankarna på sidan av vikens mynning.

 

Det gamla skärgårdshemmanet Hermas, med anor från 1500-talet, är beläget i centrum av Enklingeby. Gården var bebodd till 1973, då den sista av ställets innevånare dog.

Muséet är öppet kl 11-17.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsmuséet Hermas.

25-jul

Fr

Saggö. 60.25,7 - 20.03,5

Om vädret är fint går vi till Saggö. Helst ligger vi i den bästa viken på norra sidan. Förtöjning i land där stranden markerats svart. Vid N-NO vind måste vi ligga på södra sidan. Bra ställen är markerade med ankarsymbol.

 

 

Vid dåligt väder går vi i stället till Hamnsundet 60.22,5 - 20.50,4.

24 

26-jul

Signilskär/Enskär 60.12,7 - 19.19,1

På Enskär innanför sjöbevakningens hamn finns en flytbrygga för gästande båtar.

35

27-jul

Fejan. 59 44,7 – 19 09,7

Här finns en gästhamn (utsatt vid NO vind) och skärgårdskrog.

 

Alternativ hamn är Arholma eller lämplig naturhamn.

30

 

28-jul

SXK Norrviken 59 16,3 – 18 43,6

 

Kryssarklubbens uthamn på Runmarö. Bojar, brygga, toa och sopmaja.

34

29-jul

Ti

Lindskär 58 53,4 – 17 58,3

Antingen i naturhamn öster om Bedarö eller i Nynäshamns gästhamn.

35

30-jul

On

Västra Stendörren 58 44,5 – 17 23,6

 

 

30

31-jul

To

Mem

36

 

01aug

 

Reservdag/Extra liggedag

 

 

02aug

 

Reservdag/Extra liggedag

 

 

03aug

 

Reservdag/Extra liggedag

 

 

 

 

Total distans

664