Eskader till S:t Petersburg


Checklista

Formaliteter för insegling till Ryssland
 1. Pass för alla med giltigt visum.
 2. Minst en kopia på skepparens pass med visum.
 3. Reseförsäkring för alla ombord. Ingår ofta i hemförsäkringen. Tag med kopia på försäkringsbevis.
 4. Crew list i många kopior.
 5. Internationellt certifikat för båten.
 6. Minst en kopia av det internationella certifikatet att lämna till tullen
 7. Två olika tullblanketter i vardera minst två kopior. Har sänts till båtens skeppare tillsammans med visumansökningsblanketter.
 8. Ett "Guaranty letter" i minst två ex enligt förlaga som finns här (Word dokument).
  Svenska Kryssarklubben samordnade flera eskadergrupper som samlades i S:t Petersburg den 26 juli 2003. Vi stannade där ca 1 vecka. Ditseglingen och hemseglingen gjorde de olika grupperna i valfri takt. Här kan du följa våra förberedelser och själva seglingen.

  Deleskadrarna samlades

  De olika deleskadrarna startade i tur och ordning enligt följande:
  Lugn seglats
  26/6 Granhamn
  8 båtar ut, 9 båtar hem
  Maklig takt
  29/6 Granhamn
  10 båtar
  Ivan
  7/7 Granhamn
  8 båtar
  Ryska posten
  9/7 Granhamn
  10 båtar
  Bidevind
  12/7 Granhamn
  9 båtar
  Marx
  12/7 Sandhamn
  7 båtar
  Peking
  14/7 Sandhamn
  8 båtar
  Put-in
  16/7 Rödhamn
  6 båtar
  Dessutom seglade 4 båtar på egen hand fram till finsk-ryska gränsen. Totalt blev vi 65 båtar i S:t Petersburg. Några båtar blev tvugna att avbryta seglatsen av tekniska och andra skäl.Senska Kryssarklubben
www.seglaifinland.nu
Webmaster